Portal CROSO i dalje nedostupan

CROSO prekid u radu Ono što se činilo na prvi pogled kao privremeni prekid u radu pretvorio se u višednevni problem. Naime krajem prošle nedelje Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja prestao je sa radom. Kao uzrok navode se tehnički problemi nastali kao posledica sukcesivnih nestanaka električne energije. Rezultat je nemogućnost predaje prijava, promena i […]

Dalje

Ukinut M4 obrazac

M4 obrazac odlazi u istoriju Izmenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ukida se M4 obrazac. Ova izmena stupa na snagu počev od 01.01.2019. godine i objavljena je u Službenom glasniku br. 73 od 29.09.2018. godine. Pored M4 obrasca ukinut je i M-UN obrazac, sve ukupno 16 obrazaca. Ukidanje ovih obrazaca je još […]

Dalje

Naknada porodiljsko odsustvo

Naknada za porodiljsko odsustvo Porodiljsko odustvo od 01.07.2018. godine – šta je potrebno od dokumentacije? U nastavku dajemo šta je potrebno da pripremite od dokumentacije, kako biste ostvarili pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta. Zahtev – Obrazac NZ-POND Rešenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta Doznaka original […]

Dalje

Minimalna zarada

Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada iznosi 143,00 dinara neto po radnom času. Sve isplate minimalnih zarada zaključno sa 31.12.2018. godine […]

Dalje

Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018

Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018. U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđene su značajne poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte. Olakšice se odnose na osnivače privrednih društava, preduzetničkih radnji, ali i na novozaposlene u njima. Koje su to poreske olakšice, ko […]

Dalje

Elektronska registracija privrednih društava od 01.10.2018.

Elektronska registracija privrednih društava U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova opcija već dostupna za registraciju preduzetnika. Predhodnica ovome je i usvajanje obaveze Registracije adrese za […]

Dalje

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama

Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog zakona, pored ostalog privredni subjekti su dužni da dostave Poreskoj upravi i podatke o svim […]

Dalje

Izdavanje faktura u elektronskom obliku

Izdavanje faktura u elektronskom obliku Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura u papirnom i elektronskom obliku koje se mogu sumirati u sledećem: Elektronska faktura je validna […]

Dalje

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu […]

Dalje