Online knjigovodstvo

Online knjigovodstvo ili kako se još naziva e knjigovodstvo ili internet knjigovdstvo predstavlja korišćenje modernih programskih rešenja koje pružaju mogućnost uvezivanja klijenta i knjigovođe.

Opšte je poznato da se pojedini poslovi rade duplo tj i klijent i knjigovođa obrađuju istu dokumentaciju odvojeno. Tipičan primer su izlazne fakture koje klijent naprimer priprema u excel-u a potom te iste fakture knjigovođa unosi u knjigovodstvenu aplikaciju. Kod online knjigovodstva pripremljene izlazne fakture od strane klijenta bi bile automatski vidljive i kod knjigovođe koji bi mogao odmah da nastavi sa njihovim knjiženjem. Ovime se postiže ne samo promptna ažurnost već se i smanjuju potencijalne greške prilikom duplog unosa istih dokumenta. Naravno smanjuje se i vreme za obradu dokumentacije obzirom da se eliminiše duplo unošenje istih podataka.

Koliko radi klijent a koliko knjigovođa

Kao klijent imate mogućnost online uvida u sve podatke vašeg poslovanja. U online knjigovodstvu svi segmenti vašeg poslovanja su strukturirani u logične celine te se možete opredeliti sa uvid u celokupno vaše poslovanje ili naprimer samo u neke od nih.

Na raspolaganju imate i osnovne izveštaje kao što je naprimer izveštaj o dospelim i nedospelim potraživanjima kao i naplativnosti istih.

Jedna od glavnih prednosti je što klijent koristi istu bazu podataka kao i mi čime se sprečava duplirani unos pojedinih dokumenata. Ovo skraćuje vreme za obradu podataka čime se direktno povećava ažurnost ali se i smanjuje mogućnost nastanka grešaka. Uobičajno klijenti koriste modul za izdavanje računa, kadrovsku evidenciju.