Osnivanje privrednog društva i registracija preduzetničke radnje

Pružamo usluge osnivanja privrednih društava i registracije preduzetničkih radnji. Ukoliko imate ideju i kapital i želite da se registrujete i počnete sa radom, pozovite nas kako bismo Vam pomogli da proces osnivanja prođe sa minimumom utrošenog vremena i bez neprijatnih iznenađenja koja mogu nastati tom prilikom. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od specifičnosti.

Sam postupak osnivanja se može podeliti u nekoliko koraka i to:

 1. Priprema dokumentacije – obuhvata izradu osnivačkog akta, popunjavanje registracionih formulara i druge dokumentacije
 2. Overa dokumentacije – obuhvata overu prethodno pripremljene dokumentacije kod notara
 3. Predaja overene dokumentacije u Agenciji za privredne registre
 4. Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre, izrada pečata i otvaranje računa u banci
 5. Komunikacija sa poreskom upravom

Pružamo uslugu osnivanja firmi koja obuhvata sve ili samo neke od gore pomenutih koraka. Za klijente koji se opredele i za knjigovodstvene usluge, osnivanje privrednog društva ili preduzetničke radnje je besplatno.

Vezano za osnivanje preduzetničke radnje treba napomenuti bitnu izmenu vezanu za osnivanje. Reč jeo tome da se preduzetnici mogu registrovati i elektronskim putem korišćenjem Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika od strane Agencije za privredne registre. Ovaj postupak podrazumeva da osnivač preduzetničke radnje ima validan kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko je to slučaj budući preduzetnici mogu jednim dolaskom kod nas (ili mi kod njih ako tako više odgovara) da izvrše registraciju svoje delatnosti. Glavne prednosti ovakvog načina registracije preduzetnika je niža naknada za registraciju (1.000,00 rsd umesto 1.500,00 rsd) i skraćenje vremena registracije preduzetnika obzirom da se ceo proces završava online u jednom koraku.

Promene registrovanih podataka

U toku svog poslovanja jedno privredno društvo ili preduzetnička radnja može imati promene registrovanih podataka. Neke od najčešćih promena koje se pojavljuju u praksi su:

 • Promena poslovnog imena
 • Promena sedišta
 • Promena pretežne delatnosti
 • Promena zakonskog zastupnika
 • Privremeni prekid obavljanja delatnosti u slučaju preduzetnika

Kako bi Vam i ovaj korak u poslovanju olakšali, nudimo uslugu pripreme i predaje sve potrebne dokumentacije Agenciji za privredne registre, kao i savete oko nedoumica koje se mogu pojaviti.

Likvidacija

Likvidacija privrednog društva predstavlja postupak gašenja privrednog društva i njegovo brisanje iz registra privrednig društava. Da bi se likvidacija mogla sprovesti privredno društvo mora imati dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza.

Likvidaciju inicira vlasnik privrednog društva i počinje sa danom registracije Odluke o likvidaciji kao i objavljivanjem oglasa o pokretanju postupka likvidacije kod Agencije za privredne registre. Ceo postupak likvidacije traje minimum 120 dana od dana objave oglasa.

Pored pripreme i predaje dokumentacije privredno društvo dužno je i da sastavi likvidacione bilanse koji potpisuje likvidacini upravnik.

Nudimo uslugu kompletnog procesa likvidacije koja obuhvata sve od pripreme dokumentacije, njenu predaju Agenciji za privredne registre kao i sastavljanje i predaju likvidacionih bilansa.

Sve prethodno navedeno predstavlja samo blagi osvrt na u praksi moguće varijante te budite slobodni da nas kontaktirate za detalje. Pored ovoga možemo vam odgovoriti i na neka od najčešće postavljanih pitanja prilikom započinjanja posla kao što su:

 • Koja bi pravna forma firme bila najpogodnija za vaš posao,
 • Da li je isplativo da budete u sistemu pdv-a ili ne,
 • Koliko su doprinosi na neto zaradu od xyz dinara,
 • Šta je to skraćeno a šta puno poslovno ime,
 • Da li da budem samooporezivan preduzetnik ili da si isplaćujem zaradu itd…