likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva predstavlja postupak gašenja privrednog društva i njegovo brisanje iz registra privrednih društava. Da bi se likvidacija mogla sprovesti, privredno društvo mora imati dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza.

Pružamo kompletnu uslugu likvidacije privrednih društava. Navedena usluga obuhvata:

  • pripremu dokumentacije;
  • pokretanje postupka; vođenje postupka;
  • sastavljanje i predaju likvidacionih bilansa;
  • sastavljanje i predaju poreskih prijava i brisanje društva iz APR.

U nastavku teksta date su neke od osnovnih informacija u vezi likvidacije privrednog društva.

Prvi korak kada vlasnik društva odluči da prestane sa obavljanjem delatnosti

Potrebno je da pokrene postupak likvidacije privrednog društva, odnosno postupak gašenja privrednog društva i njegovo brisanje iz registra privrednih subjekata. Da bi se likvidacija mogla sprovesti, privredno društvo mora imati dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza.

Likvidaciju inicira vlasnik privrednog društva

Ona počinje danom registracije Odluke o pokretanju likvidacije i objavljivanjem oglasa o pokretanju postupka likvidacije na internet strani Agencije za privredne registre. Formu oglasa daje APR i oglas traje 90 dana. Oglas naročito sadrži poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja, kao i upozorenje da će potraživanja poverilaca biti prekludirana, ako ih poverioci ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa.

U Odluci je neophodno imenovati likvidacionog upravnika, čime svim zastupnicima društva prestaju prava zastupanja društva. Ukoliko društvo ne imenuje likvidacionog upravnika, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici.

Iz navedenog sledi da se prijava za brisanje društva nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa.

Ukoliko se u postupku likvidacije utvrdi da privredno društvo nema dovoljno sredstava za izmirenje svojih obaveza (prezaduženost), pokreće se postupak stečaja.

Važne napomene u vezi sa likvidacijom

Shodno članu 527. Zakona o privrednim društvima, pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Za dodatne ili detaljnije informacije o postupku likvidacije privrednog društva, budite slobodni da nas kontaktirate. O postupku brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata pročitajte na starnici: Brisanje preduzetničke radnje.

Ukoliko Vas ipak interesuje osnivanje društva i preduzetničke radnje ili imate potrebu za nekom statusnom promenom, pogledajte tekstove na sledećim stranama: