test samostalnostiTest samostalnosti preduzetnika

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana promenjeni su uslovi za paušalno oporezivanje od 2020. godine. Glavna novina odnosi se na Test samostalnosti preduzetnika koji je definisan članom 85 pomenutog zakona kao i paket mera za zapošljavanje onih koji ne prođu test samostalnosti.

(more…)

Dalje

Firmarina

Firmarina – isticanje firme na poslovnom prostoru

Isticanje firme na poslovnom prostoru, poznatije kao firmarina, definisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Firma, u skladu sa zakonom predstavlja svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

(more…)

Dalje

Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2020. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2020. godini koja sada iznosi 172,54 dinara neto po radnom času. (more…)

Dalje

Obavezna članarina PKS

Ustavni sud: Članarina PKS obavezna!

Odlukom Ustavnog suda od 21.06.2019. godine potvrđena je obaveza članstva u Privrednoj komori Srbije za sve privredne subjekte. (more…)

Dalje

Upozorenje Agencije za privredne registre

Upozorenje APR – na lažno predstavljanje i nuđenje komercijalnih ponuda u njegovo ime

Kako se navodi u saopštenju Agencije za privredne registre privrednim subjektima se nude komercijalne ponude za upis u poslovni registar na portalu privredniregistar.rs. (more…)

Dalje

Godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini. (more…)

Dalje

Porez na imovinu

Porez na imovinu pravnih lica

Porez na imovinu pravnih lica regulisan je Zakonom o porezima na imovinu. (more…)

Dalje

Obračun članarine Privredne komore Srbije

Obračun članarine Privredne komore Srbije

Na osnovu Zakona o privrednim komorama, skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini. (more…)

Dalje

Poklon paketići

Poklon paketići

Bliži se kraj godine, a time i rok za isplatu poklon paketića za 2018. godinu. Ukoliko još niste isplatili imate još malo vremena do kraja godine da to učinite. (more…)

Dalje