Statusne promene

Statusne promene registrovanih podataka

U toku svog poslovanja jedno privredno društvo ili preduzetnička radnja mogu imati potrebu za statusnom promenom registrovanih podataka. Neke od najčešćih promena koje se pojavljuju u praksi su:

Statusne promene vezane za privredna društva i preduzetnike

  • Promena poslovnog imena
  • Promena sedišta
  • Upis ili promena adrese za prijem pošte
  • Upis ili promena adrese za prijem elektronske pošte – mejl adresa
  • Promena pretežne delatnosti
  • Promena zakonskog zastupnika ili ostalih zastupnika
  • Upis ili promena člana društva

Promene vezane samo za preduzetnike

  • Privremeni prekid obavljanja delatnosti u slučaju preduzetnika
  • Upis i opoziv poslovođe u slučaju preduzetnika

Postupak registracije promene se sastoji od pripreme dokumentacije i njene predaje u APR-u.

Kako bi Vam i ovaj korak u poslovanju olakšali, nudimo uslugu pripreme i predaje sve potrebne dokumentacije Agenciji za privredne registre, kao i savete oko nedoumica koje se mogu pojaviti.

U ovom momentu promene vezane za preduzetnike se mogu pripremiti i predati u papirnoj i elektronskoj formi korišćenjem APR servisa. Za razliku od preduzetnika, promene vezane za društva se pripremaju i predaju u APR-u isključivo u papirnoj formi.

Ako Vam je potrebno osnivanje privrednog društva ili registracija preduzetničke radnje možete se informisati na stranici: Osnivanje firmi i druge statusne promene

U nastavku dajemo linkove ka zvaničnim uputstvima na APR sajtu: