Osnivanje privrednog društva i preduzetničke radnje

Osnivanje privrednog društva i preduzetničke radnje

Pružamo usluge osnivanja privrednih društava i registracije preduzetničkih radnji.

Ukoliko imate ideju i kapital i zainteresovani ste za osnivanje privrednog društva i preduzetničke radnje, pozovite nas kako bismo Vam pomogli da proces osnivanja prođe sa minimumom utrošenog vremena i bez neprijatnih iznenađenja koja mogu nastati tom prilikom. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od specifičnosti.

Postupak osnivanja privrednog društva i preduzetnika se vrši elektronskim putem korišćenjem APR-ovih elektronskih servisa. Za privredna društva ova obaveza važi od 17.05.2023. godine, a za preduzetnike počev od 01.01.2018. godine.

Preduslov za elektronsku registraciju je posedovanje elektronskog sertifikata od strane vlasnika.

Postupak osnivanja

Postupak osnivanja se može podeliti u nekoliko koraka:

  1. Priprema dokumentacije – obuhvata izradu osnivačkog akta (za privredna društva)
  2. Unošenje podataka u APR aplikaciju
  3. Plaćanje takse za osnivanje društva / preduzetnika korišćenjem platnih kartica
  4. Predaja akontacione prijave poreskoj upravi
  5. Registracija centralnog vlasnika (za privredna društva). Za detalje o centralnoj evidenciji vlasnika možete se informisati na stranici: Centralna evidencija stvarnih vlasnika

APR u roku od 5 radnih dana na unetu mejl adresu dostavlja Rešenje, REG obrazac i prijavu na CROSO u slučaju preduzetnika.

Postupak osnivanja uobičajeno traje od 30 do 45 minuta, ne računajući vreme za izradu osnivačkog akta u slučaju osnivanja privrednog društva. 

Glavna prednost ovakvog načina registracije je skraćenje vremena registracije obzirom da se ceo proces završava online.

Ukoliko imate potrebu za nekom od statusnih promena vašeg društva ili preduzetničke radnje možete se informisati na stranici: Statusne promene registrovanih podataka

U nastavku dajemo linkove ka zvaničnim uputstvima na APR sajtu: