računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Na blagovremenim i na zakonom propisan način evidentiranim poslovnim promenama – knjigovodstvenim uslugama, zasnivaju se računovodstvene usluge.

Računovodstvene usluge obuhvataju sastavljanje značajnih izveštaja, analize i interpretiranja promena i događaja i prenošenje rezultata vlasnicima preduzeća. Cilj svakog vlasnika je adekvatno i efikasno upravljanje poslovima svoje firme. Koliko će on biti uspešan u tome izražava se ostvarenim finansijskim rezultatom kroz dobitak, gubitak i dohodak. Obzirom da postizanje takvih pozitivnih finansijskih rezultata ukazuje na uspešno upravljanje, kao osnove je za dalji razvoj firme, stoga je neophodno njihovo blagovremeno utvrđivanje.

U stu svhru Računovodstvo predstavlja podfunkciju upravljanja koje svojim informacijama pomaže upravljanju u oblasti planiranja i kontrole poslovanja. Na taj način, računovodstvo čini poslovanje razumljivim za vlasnika i daje mogućnost za preduzimanje odgovarajućih radnji. Zahvaljujući računovodstvenim uslugama mogu se dobiti ključne informacije da li se poslovanje razvija, stagnira ili nazaduje.

Da li ste zadovoljni dosadašnjim razvojem vašeg preduzeća?

Interpretacijom evidentiranih informacija i sačinjavanjem relevantnih izveštaja, naš stručni tim može doprineti unapređenju efikasnosti vašeg budućeg poslovanja.U funkciji kontrole, računovodstvene usluge pružaju informacije o rentabilitetu i ekonomičnosti tekućeg poslovanja, o ostvarenju planiranog poslovanja, koje će omogućiti ispravljanje tekućih grešaka u odlučivanju, sa konačnim ciljem uspešnog poslovanja u budućnosti.

Računovodstvene usluge, koje vam nudimo obuhvataju sledeće:

  • Knjigovodstvene usluge;
  • Vođenje kadrovske evidencije, prijave, promene i odjave radnika;
  • Obračun zarada i dostavljanje virmana u elektronskom ili pdf formatu prema potrebama klijenta;
  • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara;
  • Izrada završnog računa(finansijskog izveštaja);
  • Izrada poreskog bilansa;
  • Izrada međugodišnjih izveštaja.

Cena računovodstvenih usluga

Cena računovodstvenih usluga  je fiksna i formira na mesečnom nivou, prevashodno na bazi obima dokumentacije koju dostavljate nama na obradu i knjiženje, a ne na bazi vašeg poslovnog rezultata ili prihoda. Na ovaj način svoje mesečne troškove možete preciznije da planirate.

Naša obaveza je da pripremimo završni (godišnji) finansijski izveštaj po isteku poslovne godine i predamo ga Agenciji za privredne registre. Izveštaj se predaje u elektronskoj formi do 31. marta tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu. Priprema završnog (godišnjeg) finansijskog izveštaja se NE naplaćuje dodatno.

Izrada Poreskog bilansa za obveznike poreza na dobit pravnih lica se NE naplaćuje dodatno i predaje se elektronskim putem do 30. juna tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Izrada poreske prijave za preduzetnike za godišnji porez na dohodak građana se NE naplaćuje dodatno i predaje se elektronskim putem do 15. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.