Završni račun

Završni račun

Završni račun predstavlja presek stanja poslovanja za prethodni period i daje bitne informacije o performansama vaše organizacije. Takođe on predstavlja ishodište za planiranje budućih poslovnih aktivnosti kao i merenje ostvarenja poređenjem stvarnih rezultata sa planiranim.

Cilj finansijskih izveštaja

Cilj finansijskih izveštaja je da pruže informacije o finansijskom položaju, performansama i promenama u finansijskom položaju preduzeća koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. U skladu sa pomenutim ciljevima finansijski izveštaji treba da budu razumljivi, relevantni, pouzdani i uporedivi. Prijavljena imovina, obaveze, kapital, prihodi i rashodi su direktno povezani sa finansijskim položajem organizacije.

Šta obuhvata završni račun?

Obuhvata set finansijskih izveštaja koji prikazuju podatke o uspehu ogranizacije za period koji se završio, podatke o stanju imovine i obaveza na dan bilansa. Može prikazivati i podatke o tokovi gotovine i gotovinskih ekvivalenata kao druge podatke. Obuhvat završnog računa se razlikuje u zavisnosti o veličine organizacije ali najčešće obuhvata sledeće osnovne izveštaje:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Statistički aneks

Pored prethodno pomenenutih iako nije obavezan za mikro i male privredne subjekte postoji i izveštaj o tokovima gotovine. Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja značajan izvor informacije koji prikazjue kretanja gotovine u posmatranom periodu.

Usluga pripreme godišnjeg računa uključena je u našu ponudu računovodstvenih usluga o kojima se možete informisati na strani: Računovodstvene usluge.

Međutim ukoliko niste naš klijent mi možemo pripremiti godišnje izveštaje za vas. Ova usluga predstavlja izradu završnog računa za organizacije za koje nismo vodili knjige.

U tom slučaju mi preuzimamo vaše evidencije na osnovu kojih izrađujemo set godišnjih izveštaja. Ova usluga obuvata zaključna knjiženja ako nisu sprovedena, pripremu i predaju svih neophodnih obrazaca Agenciji za privredne registre. Usluga može, a ne mora i da uključi pripremu poreskog bilansa.

Ova usluga se ne ograničava samo na zakonom obavezne statutarne izveštaje tj. redovan godišnji set finansijskih izveštaja, već može obuhvatiti i pripremu međugodišnjih izveštaja.

Ukoliko ste zainteresovani za izradu godišnjeg seta finansijskih izveštaja budite slobodni da nas kontaktirate za ponudu.