CROSO prekid u radu

Ono što se činilo na prvi pogled kao privremeni prekid u radu pretvorio se u višednevni problem. Naime krajem prošle nedelje Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja prestao je sa radom. Kao uzrok navode se tehnički problemi nastali kao posledica sukcesivnih nestanaka električne energije.

Rezultat je nemogućnost predaje prijava, promena i odjava na socijalno osiguranje. Ovo je manje problematično imajući u vidu da je portal na stranici istakao zvanično saopštenje da će rokovi biti produženi. Međutim kao krajnji rezultat određen broj lica je u ovom periodu ostao bez zdravstvenog osiguranja.

Imajući u vidu značaj CROSO portala i njegovu ulogu postavlja se pitanje kako je moguće da ovako značajan servis toliko dugo može biti offline. Prema opšte prihvaćenim standardima vreme predviđeno za “data recovery” ovako značajnih državnih servisa bi se trebalo meriti u minutima a ne u danima.

Pri svemu ovome treba imati u vidu da je CROSO portal i ranije više puta imao problema sa funkcionisanjem, što bi trebalo da bude signal za unapređenje servisa kako bi obezbedili neometano funkcionisanje. Kako saznajemo nezvaničan rok sa ponovnu dostupnost servisa predviđen je za 13.11.2018. godine.

 

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *