M4 obrazac odlazi u istoriju

Izmenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ukida se M4 obrazac. Ova izmena stupa na snagu počev od 01.01.2019. godine i objavljena je u Službenom glasniku br. 73 od 29.09.2018. godine. Pored M4 obrasca ukinut je i M-UN obrazac, sve ukupno 16 obrazaca. Ukidanje ovih obrazaca je još jedan korak u najavljenoj digitalizaciji PIO fonda.

U skladu sa pomenutim izmenama podaci se unose odnosno preuzimaju u matičnu evidenciju u elektronskoj formi. To znači da će se podaci preuzimati iz registra Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Fonda i drugih državnih organa i organizacija u elektonskoj formi putem sredstava za elektronsku obradu podataka.

Da li se predaje M4 obrazac za 2018. godinu?

Da! Obzirom da je datum primene 01. januar 2019. godine to praktično znači da je predaja M4 obrazaca obavezna zaključno sa 2018. godinom. Predaja M4 obrazaca za 2018. godinu će se obavljati kao i ranije putem internet aplikacije Fonda.

Ovde možete preuzeti kompletan tekst Zakon o izmenama i dopuna zakona o penzionom i invalidskom osiguranju.

 

Podelite sa nekim

Ostavite komentar

avatar