Obračun članarine Privredne komore Srbije

Obračun članarine Privredne komore Srbije

Na osnovu Zakona o privrednim komorama, skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini. Navedena odluka je objavljena u Službenom glasniku broj 99, 18. decembra 2018. godine.

Kao što je i navedeno u članu broj 3 svi privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji predstavljaju članove komore i podležu plaćanju članarine.

Obračun mesečnih iznosa članarine i instrukcije za plaćanje možete pronaći na sledećem linku: PKS provera članarine. U datu formu, potrebno je uneti matični broj ili PIB i potvrditi na dugme “mesečni iznos članarine” kao što je prikazano na sledećoj slici:

clanarina privredna komora srbije obracun

Obracun clanarine Privredne komore Srbije

Ukoliko se nakon potvrde na dugme ne pojavi izgled virmana za uplatu članarine, to znači da navedeni privredni subjekat nema obavezu plaćanja iste.

Kriterijumi za obračun članarine Privredne komore Srbije

Članarina se obračunava prema veličini pravnog lica i prihoda ostvarenog u 2017 godini. U nastavku dajemo pregled iznosa članarine iskazanog u članu 4 navedene odluke.

1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 godišnjeg iznosa koji se priznaje kao rashod za članarine komorama u poreskom bilansu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj: 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca.

Ko je oslobođen plaćanja članarine?

Članom 10 i 11 sledeći privredni subjekti su oslobođeni plaćanja članarine :

  • novoosnovani privredni subjekti u prvih godinu dana svog poslovanja
  • privredni subjekti nad kojima je otvoren, odnosno pokrenut stečajni postupak
  • privredni subjekti u procesu likvidacije, počev od dana pokretanja postupka likvidacije

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *