Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama

U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog zakona, pored ostalog privredni subjekti su dužni da dostave Poreskoj upravi i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost.

Navedena izmena je stupila na snagu u aprilu ove godine, a rok za dostavu podataka Poreskoj upravi je 28. avgust 2018. godine. Sama prijava podataka se vrši u slobodnoj formi, obzirom na to da nije propisan zvaničan obrazac prijave podataka.

Bitno je napomenuti da ne postupanje u skladu sa prethodno navedenim izmenama zakona, može imati za posledicu novčanu kaznu, koja se kreće u rasponu od 100.000 pa do 2.000.000 dinara. Takođe postoje i kazne za odgovorno lice u iznosu do maksimalnih 100.000 dinara.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *