Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte

Izmenom Zakona o privrednim društvima registracija email adrese u Agenciji za privredne registre postaje obaveza za sve privredne subjekte. Ovime se menja dosadašnja praksa po kojoj su privredni subjekti mogli ali nisu morali da unesu svoju email adresu.

Rok u okviru koga su privredni subjekti dužni da se usklade sa ovom izmenom je godinu dana od dana početka primene tj od 01.10.2018 godine. Ova obaveza se odnosu samo na one privredne subjekte koji već prethodno nisu izvršili registraciju email adrese.

Prema objašnjenju Agencije za privredne registre razlog uvođenja ove obaveze je početak elektronske registracije osnivanja privrednih društava, planiran za 1. 10. 2018. godine. Naime, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte, Agencija će slati rešenje o registraciji u obliku elektronskog dokumenta, sa elektronskim potpisom registratora i vremenskim žigom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Državni organi, banke i ostala pravna lica moraće da prihvate ovakav oblik dokumenta.

Celokupno obaveštenje možete pročitati na sledećoj adresi Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte.

Registracija email adrese – koraci za sprovođenje

Uoliko je reč o preduzetnicima ili jednočlanim društvima sa ograničenom odgovornošću koji se osnivaju nakon 01.10.2018. godine registracija email adrese će biti sastavni deo elektronske regisracije tih društava.

Za preduzetnike i privredna društva koja su već registrovana potrebno je dostaviti Agenciji za privredne registre registracione prijave promene podataka. U nastavku se dajemo linkove sa prezimanje potrebnih obrazaca sa APR-ovog sajta:

  • Preduzetnici – Prijava promene podataka obavezni podaci i dodatak broj 16. Link za preuzimanje obrazaca na sajtu APR-a preduzetnici obrasci
  • Privredna društva – Prijava promene podataka obavezni podaci i dodatak broj 31. Link za preuzimanje obrazaca na sajtu APR-a privredna društva

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *