Elektronska registracija privrednih društava U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova […]

Dalje

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte Izmenom Zakona o privrednim društvima registracija email adrese u Agenciji za privredne registre postaje obaveza za sve privredne subjekte. Ovime se menja dosadašnja praksa po kojoj su privredni subjekti mogli […]

Dalje

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i […]

Dalje

Osnivanje privrednog društva i registracija preduzetničke radnje Pružamo usluge osnivanja privrednih društava i registracije preduzetničkih radnji. Ukoliko imate ideju i kapital i želite da se registrujete i počnete sa radom, pozovite nas kako bismo Vam pomogli da proces osnivanja prođe sa minimumom utrošenog vremena i bez neprijatnih iznenađenja koja mogu nastati tom prilikom. U nastavku […]

Dalje