Elektronska registracija privrednih društava

U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova opcija već dostupna za registraciju preduzetnika.

Predhodnica ovome je i usvajanje obaveze Registracije adrese za prijam elektronske pošte. O ovome smo pisali u članku Registracija email adrese u Agenciji za privredne subjekte. Ove izmene su u skladu sa procesom digitalizacije u Republici Srbiji.

Kao što je i napomenuto u objašnjenju Agencije za privredne registre, neće sve pravne forme moći odmah da se elektronski registruju. To će prvo biti omogućeno osnivačima jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću. Kada zaživi ovaj pilot projekat sa e-prijavom za jednočlana d.o.o, vrlo brzo će ovakav vid registracije biti omogućena i za ostale, komplikovanije, pravne forme za čiju je registraciju potreban veći broj dokumenata.

Celokupno obaveštenje APR-a možete pročitati na sledećoj adresi Privredna društva moraće da registruju adresu za prijem elektronske pošte.

Preduslovi za elektronsku registraciju privrednih društava

Za eRegistraciju osnivanja potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica,
  • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Pristup APR-ovom sistemu za registraciju Vam nije potreban obzirom da ga mi već posedujemo te Vam možemo izvršiti registraciju. Napominjemo da ukoliko se opredelite za naše knjigovodstvene usluge registracija je besplatna.

U momentu pisanja ovog teksa dostupne su detaljne informacije o elektronskoj registraciji preduzetnika. Detalje o postupuku registracije možete dobiti na sledećoj adresi APR-a: eRegistracija osnivanja preduzetnika.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *