Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2023. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2023. godini koja sada iznosi 230,00 dinara neto po radnom času. Trenutno minimalna cena rada iznosi 201,22 dinara neto po radnom času čime ovo predstavlja povećanje cene rada od 14,3%. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 105/2022 od 14.9.2022. godine, uz navođenje da je: “rekordno povećana minimalna zarada, koja će po prvi put biti veća od 40.000 dinara, a posebno je važno to što je postignuto da minimalna zarada realno raste više nego što raste inflacija, kako bi se očuvao, ali i poboljšao, kvalitet života građana Srbije”.

Ovo znači da će prosečna minimalna zarada za 2023 godinu iznositi 40.020 dinara mesečno.

Vlada je takođe naglasila da ukupan trošak povećanja minimalnih zarada iznosi oko 41 milijardu dinara, kao i da će veći deo tih troškova snositi Vlada jer će neoporezivi deo zarade
biti uvećan sa 19.300 na 21.712 dinara, dok će za jedan procentni poen biti umanjeni doprinosi za PIO na teret poslodavca.

Podsećamo da se ovi iznosi zarade primenjuju počev od 01.01.2023. godine bez obzira na koji se prethodni period obračun odnosi.

Iznos minimalne zarade u 2023. godini

U nastavku dajemo iznose minimalne zarade po mesecima za 2023. godinu. Iznosi su obračunati na bazi usvojene minimalne cene rada u iznosu od 230,00 dinara neto po radnom času.

Mesec u 2023. godini
Broj radnih dana u mesecu
Broj mogućih časova radaIznos neto minimalne zaradeIznos bruto minimalne  zarade
Januar22176   40.480,00
Februar20160   36.800,00
Mart
23184    42.320,00
April20160    36.800,00
Maj
23184    42.320,00
Jun22176    40.480,00
Jul
21168    38.640,00
Avgust23184    42.320,00
Septembar21168    38.640,00
Oktobar22176    40.480,00
Novembar22176    40.480,00
Decembar21168    38.640,00

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *