Poklon paketići

Poklon paketići za 2023. godinu

Bliži se kraj godine, a time i rok za isplatu poklon paketića u 2023. godini. Ukoliko još niste isplatili imate još malo vremena do kraja godine da to učinite.

(more…)

Dalje

Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2024. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2024. godini koja sada iznosi 271,00 dinara neto po radnom času.

(more…)

Dalje

Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2023. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2023. godini koja sada iznosi 230,00 dinara neto po radnom času. (more…)

Dalje

Pogodnosti i direktna davanja COVID-19

Pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima – ublažavanje efekata COVID-19

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom definiše pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima radi ublažavanja efekata COVID-19. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/20, od 10. 04.2020. godine čime je i stupila na snagu. Kompletan tekst uredbe možete pročitati i preuzeti u pdf formatu na sledećoj strani: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

(more…)

Dalje

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19 Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19   Na osnovu […]

Dalje

Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2020. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2020. godini koja sada iznosi 172,54 dinara neto po radnom času. (more…)

Dalje

Poklon paketići

Poklon paketići

Bliži se kraj godine, a time i rok za isplatu poklon paketića za 2022. godinu. Ukoliko još niste isplatili imate još malo vremena do kraja godine da to učinite. (more…)

Dalje

Lična zarada preduzetnika Pojam Lična zarada preduzetnika omogućena je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine. U skladu sa članom 33a, ličnom zaradom smatra se novčani iznos koji preduzetnik, isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje […]

Dalje

Naknada za porodiljsko odsustvo Porodiljsko odustvo od 01.07.2018. godine – šta je potrebno od dokumentacije? U nastavku dajemo šta je potrebno da pripremite od dokumentacije, kako biste ostvarili pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta. Zahtev – […]

Dalje

Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada […]

Dalje