Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine

Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada iznosi 143,00 dinara neto po radnom času. Sve isplate minimalnih zarada zaključno sa 31.12.2018. godine će se obračunavati po ceni od 143,00 dinara neto po radnom času. Isplate zarada počev od 01.01.2019. godine će se obračunavati po novom iznosu nebitno na koji se period obračun odnosi.

Iz prethodnog vidimo da će povećanje zarada uticati na povećanje troškova kod poslodavaca koji isplaćuju minimalnu zaradu te je neophodno da sagledaju uticaj povećanja minimalne zarade na njihovo poslovanje.

Pojam minimalne zarade

Minimalna zarada kao pojam definisana je članovima 111. do 113. Zakona o radu. U skladu sa prethodnim, minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa pomenutim zakonom, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Odluka o visini minimalne cene rada iz člana 112. Zakona o radu objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obračun minimalne zarade

Iznos minimalne zarade se dobija množenjem broja fonda sati u mesecu obračuna sa minimalnom cenom rada. Tako dobijena zarada predstavlja neto zaradu koja će biti isplaćena zaposlenom. Isplata poreza i doprinosa vrši se na osnovicu koju predstavlja bruto zarada.

Minimalna neto zarada = minimalna cena rada x broj ostvarenih sati u mesecu obračuna

Preračun neto zarade na bruto zaradu se vrši pomoću sledeće forumule:

Minimalna Bruto zarada = (Minimalna neto zarada – Neoporezivi iznos x Stopa poreza na zarade) / 0,701

Neoporezivi iznos zarade za period 01.02.2018. do 31.01.2019. godine iznosi 15.000,00 dinara (Službeni glasnik broj 7 od 26.01.2018. godine). Neoporezivi iznosi za 2019. godinu će biti objavljeni početkom sledeće godine.

Iznos minimalne zarade u 2019. godini

U nastavku dajemo iznose minimalne zarade po mesecima za 2019. godinu. Iznosi su obračunati na bazi usvojene minimalne cene rada u iznosu od 155,30 dinara neto po radnom času.

Mesec u 2019. godini
Broj radnih dana u mesecu
Broj mogućih časova radaIznos neto minimalne zaradeIznos bruto minimalne  zarade
Januar23184   28,575.20
38,580.89
Februar20160    24,848.0033,263.91
Mart
21168    26,090.4035,036.24
April22176    27,332.8036,808.56
Maj
23184    28,575.20
38,580.89
Jun20160    24,848.0033,263.91
Jul
23184    28,575.20
38,580.89
Avgust22176    27,332.80
36,808.56
Septembar21168    26,090.40
35,036.24
Oktobar23184    28,575.20
38,580.89
Novembar21168    26,090.40
35,036.24
Decembar22176    27,332.80
36,808.56

Napomena: U momentu pisanja teksta još uvek nije poznat neoporezivi iznos zarada koji će se primenjivati u 2019. godini, stoga je u tabeli prikazan samo neto iznos minimalne zarade. Nakon što se u Službenom glasniku objave neoporezivi iznosi, tabela će biti ažurirana i sa iznosima bruto minimalnih zarada.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *