Statusne promene registrovanih podataka U toku svog poslovanja jedno privredno društvo ili preduzetnička radnja mogu imati potrebu za statusnom promenom registrovanih podataka. Neke od najčešćih promena koje se pojavljuju u praksi su: Statusne promene vezane za privredna društva i preduzetnike Promena poslovnog imena Promena sedišta Upis ili promena adrese za prijem pošte Upis ili promena […]

Dalje

Rokovi poreskih obaveza

Poreska uprava CVPO nedavno je objavila Obaveštenje o rokovima za plaćanje poreskih obaveza u kojima skreće pažnju da rokovi poreskih obaveza moraju biti ispoštovani.

Ne pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza povlači potencijalno plaćanje kazni koje su propisane zakonom.

(more…)

Dalje

Zabrana uplate pozajmice preduzetnika U prethodnom periodu poslovne banke onemogućile su uplatu pozajmice preduzetnika. U skladu sa obaveštenjem NBS povazmice za likvidnost su rezervisane isključivo kada fizičko lice osnivač uplaćuje pravnom licu sredstva po osnovu pozajmica društvu. Uplate koje preduzetnik […]

Dalje

Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 Direktna davanja u 2021. godini. Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom […]

Dalje

Pogodnosti i direktna davanja COVID-19

Pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima – ublažavanje efekata COVID-19

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom definiše pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima radi ublažavanja efekata COVID-19. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/20, od 10. 04.2020. godine čime je i stupila na snagu. Kompletan tekst uredbe možete pročitati i preuzeti u pdf formatu na sledećoj strani: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

(more…)

Dalje

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19 Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19   Na osnovu […]

Dalje

test samostalnostiTest samostalnosti preduzetnika

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana promenjeni su uslovi za paušalno oporezivanje od 2020. godine. Glavna novina odnosi se na Test samostalnosti preduzetnika koji je definisan članom 85 pomenutog zakona kao i paket mera za zapošljavanje onih koji ne prođu test samostalnosti.

(more…)

Dalje

Upozorenje Agencije za privredne registre

Upozorenje APR – na lažno predstavljanje i nuđenje komercijalnih ponuda u njegovo ime

Kako se navodi u saopštenju Agencije za privredne registre privrednim subjektima se nude komercijalne ponude za upis u poslovni registar na portalu privredniregistar.rs. (more…)

Dalje

Godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini. (more…)

Dalje

Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Često pitanje sa kojim se susrećemo u praksi je koliko iznose rokovi čuvanja poslovne dokumentacije, odnosno koliko dugo privredni subjekti mora čuvati svoju poslovnu dokumentaciju? (more…)

Dalje