Upozorenje Agencije za privredne registre

Upozorenje APR – na lažno predstavljanje i nuđenje komercijalnih ponuda u njegovo ime

Kako se navodi u saopštenju Agencije za privredne registre privrednim subjektima se nude komercijalne ponude za upis u poslovni registar na portalu privredniregistar.rs. Navedene ponude su pristizale građanima u kovertama sa iznosima za uplatu od 2000 i više dinara. Pored koverti određen broj građana je bio kontaktiran i telefonskim putem gde su se dotične osobe predstavljale kao zaposleni Agencije za privredne registre.

Zbog svega prethodnog Agencija za privredne registre se obratila javnosti saopštenjem u kojem navodi da ona ne stoji iza ovih kormercijalnih ponuda te da ona komunicira sa svojim korisnicima na osnovu registracionih prijava koje prima na način propisan zakonom.

U skladu sa navedenim a imajući u vidu da je reč o vrsti obmane javnosti koji može dovesti do štetnih posledica, Agencija za privredne registre će obavestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova o nastaloj pojavi.

Celokupan tekst saopštenja Agencije za privredne registre možete pročitati na sledećoj stranici: APR Upozorenje privrednim subjektima

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *