Statusne promene registrovanih podataka U toku svog poslovanja jedno privredno društvo ili preduzetnička radnja mogu imati potrebu za statusnom promenom registrovanih podataka. Neke od najčešćih promena koje se pojavljuju u praksi su: Statusne promene vezane za privredna društva i preduzetnike Promena poslovnog imena Promena sedišta Upis ili promena adrese za prijem pošte Upis ili promena […]

Dalje

Rokovi poreskih obaveza

Poreska uprava CVPO nedavno je objavila Obaveštenje o rokovima za plaćanje poreskih obaveza u kojima skreće pažnju da rokovi poreskih obaveza moraju biti ispoštovani.

Ne pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza povlači potencijalno plaćanje kazni koje su propisane zakonom.

(more…)

Dalje

Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 Direktna davanja u 2021. godini. Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom […]

Dalje

Pogodnosti i direktna davanja COVID-19

Pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima – ublažavanje efekata COVID-19

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom definiše pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima radi ublažavanja efekata COVID-19. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/20, od 10. 04.2020. godine čime je i stupila na snagu. Kompletan tekst uredbe možete pročitati i preuzeti u pdf formatu na sledećoj strani: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

(more…)

Dalje

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19 Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled COVID-19   Na osnovu […]

Dalje

Upozorenje Agencije za privredne registre

Upozorenje APR – na lažno predstavljanje i nuđenje komercijalnih ponuda u njegovo ime

Kako se navodi u saopštenju Agencije za privredne registre privrednim subjektima se nude komercijalne ponude za upis u poslovni registar na portalu privredniregistar.rs. (more…)

Dalje

Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Često pitanje sa kojim se susrećemo u praksi je koliko iznose rokovi čuvanja poslovne dokumentacije, odnosno koliko dugo privredni subjekti mora čuvati svoju poslovnu dokumentaciju? (more…)

Dalje

Osnivanje privrednog društva i preduzetničke radnje Pružamo usluge osnivanja privrednih društava i registracije preduzetničkih radnji. Ukoliko imate ideju i kapital i zainteresovani ste za osnivanje privrednog društva i preduzetničke radnje, pozovite nas kako bismo Vam pomogli da proces osnivanja prođe sa minimumom utrošenog vremena i bez neprijatnih iznenađenja koja mogu nastati tom prilikom. U nastavku […]

Dalje