Godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini.

Obveznici poreza na dohodak građana su:

 1. rezidenti Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugim državama;
 2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije;

Granica za oporezivanje za 2018. godinu iznosi 2.470.644,00 dinara.

Šta je sve predmet oporezivanja:

U skladu sa članom 3 Zakona o porezu na dohodak građana sledeće vrste prihoda podležu oporezivanju:

 1. zarade;
 2. prihodi od samostalne delatnosti;
 3. autorskih prihodi po osnovu prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;
 4. prihodi od kapitala;
 5. davanje u zakup nepokretnosti;
 6. kapitalni dobici;
 7. ostali prihodi;

Skrećemo pažnju da prihodi od dividendi ne ulaze u osnovicu poreza na dohodak građana.

Lični odbici

Lični odbici predstavljaju iznose koji mogu umanjiti oporeziv dohodak. Njihov zbir može biti najviše 50% oporezivog dohotka.

 • za poreskog obveznika fiksan iznos od 329.419,00 dinara (40% prosečne godišnje zarade)
 • iznos po izdržavanom članu porodice u iznosu od 123.532,00 dinara (15% prosečne godišnje zarade). Odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan poreski obveznik

Članom porodice, u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

Osnovica poreza na dohodak građana

Osnovicu poreza na dohodak građana predstavlja oporeziv dohodak kao zbir neto iznos prihoda iz svih izvora koje smo naveli prethodno u tekstu. Od tako dobijenog oporezivog prihoda potrebno je oduzeti neopoziv iznos i lični odbitke kako bi dobili poresku osnovicu.

Stopa poreza iznosi

 • 10% – za iznos oporezivog dohotka do 4.941.288,00 dinara
 • 15% – na iznos koje je veći od 4.941.288,00 dinara

Rok za podnošenje prijave

Godišnji porez na dohodak građana se podnosi na obrascu PPDG-2R koji se predaje u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko predajte elektronski putem portala e uprave potrebno je da imate digitalni sertifikat kako bi ste uspešno izvršili predaju poreske prijave.

Rok za predaju prijave poreza na dohodak građana PPDG-2R je 15.05.2019. godine.

Rok za plaćanje obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja o godišnjem porezu na dohodak građana od strane nadležne filijale poreske uprave.

Poreski punomoćnik

Poresku prijavu može predati i poreski punomćnik kao lice koje je ovlašćeno da izvrši predaju prijave u vaše ime.

Primer obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana

U tabeli u nastavku dajemo dva informativna primera obračuna iznosa poreza na dohodak građana. U primeru br.1 polazimo od pretpostavke da ukupan iznos dohodka iznosi 3 mil.rsd i da obveznik ima jednog izdržavanog člana, dok u drugom primeru iznos dohodka iznosi 4 mil. rsd i obveznik ima dva izdržavana člana.

R.br.OpisPrimer 1Primer 2
1Iznos dohodka u 2018. godini3.000.000,004.000.000,00
2Osnova nakon umanjenja neoporezivog iznosa od 2.470.644,00529.356,001.529.356,00
3Lični odbitak za poreskog obveznika329.419,00329.419,00
4Lični odbitak za izdržavane članove123.532,00247.064,00
5Oporeziv dohodak264.678,00952.873,00
6Iznos poreza26.468,0093.855,00

 

 

0 0 votes
Article Rating

Podelite sa nekim

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x