Firmarina

Firmarina – isticanje firme na poslovnom prostoru

Isticanje firme na poslovnom prostoru, poznatije kao firmarina, definisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Firma, u skladu sa zakonom predstavlja svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Obveznik lokalne komunalne takse jeste korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse. Članom 15 definisano je da se komunalne takse mogu uvoditi za:

  • isticanje firme na poslovnom prostoru;
  • držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
  • držanje sredstava za igru (“zabavne igre”).

Olakšice za plaćanje firmarine

U skladu sa članom 15a nisu svi privredni subjekti u obavezi plaćanja firmarine. Sledeća pravila se primenjuju:

  1. Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica (osim onih navedenih pod rednim brojem 4 u nastavku), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: firmarina).
  2. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u srednja pravna lica, kao i preduzetnici i mala pravna lica (osim onih navedenih pod rednim brojem 4 u nastavku), koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara , firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do dve prosečne zarade.
  3. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika pravna lica (osim onih navedenih pod rednim brojem 4 u nastavku), firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do tri prosečne zarade.
  4. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do deset prosečnih zarada.

Iznos firmarine

Iznos lokalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru tj firmarine bazira se kao i do sad na odluci lokalne samouprave. Na sledećem linku možete preuzeti Odluku o komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu. Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta plaća se taksa za svaku istaknutu firmu.

Jedinica lokalne samouprave može utvrditi lokalne komunalne takse u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Elektronsko plaćanje firmarine

Počev od septembra 2019. godine omogućeno je podnošenje elektronske prijave i plaćanje firmarine putem portala lokalne poreske administracije – lpa.gov.rs. Za podnošenje prijave neophodno je da lice poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat.

Kako je istakao g-din Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu:

“Ove godine napravljen je iskorak kada je u pitanju rad Portala lokalnih poreskih administracija i omogućena je još jedna bitna funkcionalnost, a to je da sva pravna lica mogu elektronskim putem da podnesu prijavu za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru – firmarine. Za korišćenje ove elektronske usluge neophodno je korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a pravna lica od sada elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata  u potpunosti mogu da završe preko interneta, bez odlaska na šalter lokalne poreske uprave…”

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *