Lična zarada preduzetnika Pojam Lična zarada preduzetnika omogućena je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine. U skladu sa članom 33a, ličnom zaradom smatra se novčani iznos koji preduzetnik, isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje […]

Dalje

CROSO prekid u radu Ono što se činilo na prvi pogled kao privremeni prekid u radu pretvorio se u višednevni problem. Naime krajem prošle nedelje Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja prestao je sa radom. Kao uzrok navode se tehnički […]

Dalje

M4 obrazac odlazi u istoriju Izmenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ukida se M4 obrazac. Ova izmena stupa na snagu počev od 01.01.2019. godine i objavljena je u Službenom glasniku br. 73 od 29.09.2018. godine. Pored M4 […]

Dalje

Naknada za porodiljsko odsustvo Porodiljsko odustvo od 01.07.2018. godine – šta je potrebno od dokumentacije? U nastavku dajemo šta je potrebno da pripremite od dokumentacije, kako biste ostvarili pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta. Zahtev – […]

Dalje

Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada […]

Dalje

Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018. U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđene su značajne poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte. Olakšice se odnose na osnivače privrednih […]

Dalje

Elektronska registracija privrednih društava U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova […]

Dalje

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte Izmenom Zakona o privrednim društvima registracija email adrese u Agenciji za privredne registre postaje obaveza za sve privredne subjekte. Ovime se menja dosadašnja praksa po kojoj su privredni subjekti mogli […]

Dalje

Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog […]

Dalje

Izdavanje faktura u elektronskom obliku Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura […]

Dalje