Minimalna zarada

Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada […]

Dalje

Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018

Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018. U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđene su značajne poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte. Olakšice se odnose na osnivače privrednih […]

Dalje

Elektronska registracija privrednih društava od 01.10.2018.

Elektronska registracija privrednih društava U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova […]

Dalje

Registracija email adrese u Agenciji za privredne subjekte

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte Izmenom Zakona o privrednim društvima registracija email adrese u Agenciji za privredne registre postaje obaveza za sve privredne subjekte. Ovime se menja dosadašnja praksa po kojoj su privredni subjekti mogli […]

Dalje

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama

Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog […]

Dalje

Izdavanje faktura u elektronskom obliku

Izdavanje faktura u elektronskom obliku Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura […]

Dalje

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i […]

Dalje

Ukinuta upotreba pečata

Ukinuta upotreba pečata Na sednici Vlade Republike Srbije u maju 2018. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. U skladu sa prethodnim izmenama ukida se obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede. Citiramo: “Ovom odlukom Vlade Srbije otklanja […]

Dalje

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika Centralna evidencija stvarnih vlasnika predstavlja registar u elektronskoj formi koji vodi Agencija za privredne registre. U skladu sa članom 3. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, evidencija je definisana kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka […]

Dalje