Porez na imovinu

Porez na imovinu pravnih lica

Porez na imovinu pravnih lica regulisan je Zakonom o porezima na imovinu. (more…)

Dalje

Obračun članarine Privredne komore Srbije

Obračun članarine Privredne komore Srbije

Na osnovu Zakona o privrednim komorama, skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini. (more…)

Dalje

Poklon paketići

Poklon paketići

Bliži se kraj godine, a time i rok za isplatu poklon paketića za 2018. godinu. Ukoliko još niste isplatili imate još malo vremena do kraja godine da to učinite. (more…)

Dalje

Rokovi čuvanja dokumentacije

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Često pitanje sa kojim se susrećemo u praksi je koliko iznose rokovi čuvanja poslovne dokumentacije, odnosno koliko dugo privredni subjekti mora čuvati svoju poslovnu dokumentaciju? (more…)

Dalje

Popis imovine i obaveza Bliži se kraj godine, a sa njim stiže i obaveza sprovođenja popisa imovine i obaveza. To je jedna od zakonskih obaveza, koju zanemaruje veliki broj vlasnika privrednih društava i preduzetnika. Zanemarivanje ove zakonske obaveze nosi sa […]

Dalje

Lična zarada preduzetnika Pojam Lična zarada preduzetnika omogućena je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2013. godine. U skladu sa članom 33a, ličnom zaradom smatra se novčani iznos koji preduzetnik, isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje […]

Dalje

CROSO prekid u radu Ono što se činilo na prvi pogled kao privremeni prekid u radu pretvorio se u višednevni problem. Naime krajem prošle nedelje Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja prestao je sa radom. Kao uzrok navode se tehnički […]

Dalje

M4 obrazac odlazi u istoriju Izmenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ukida se M4 obrazac. Ova izmena stupa na snagu počev od 01.01.2019. godine i objavljena je u Službenom glasniku br. 73 od 29.09.2018. godine. Pored M4 […]

Dalje

Naknada za porodiljsko odsustvo Porodiljsko odustvo od 01.07.2018. godine – šta je potrebno od dokumentacije? U nastavku dajemo šta je potrebno da pripremite od dokumentacije, kako biste ostvarili pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta. Zahtev – […]

Dalje

Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada […]

Dalje